loopbandwereld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.loopbandwereld.nl info [at] loopbandwereld.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
4. Geautomatiseerde besluitvorming
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
6. Delen van persoonsgegevens met derden
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
10. Cookies

———————————————–

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

loopbandwereld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, enkele of allen, verwerken.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres alleen indien u deze actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een invulformulier dat daarom vraagt of door contact met ons op te nemen, om u zo volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn en passende aanbiedingen te kunnen doen.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

loopbandwereld verwerkt van u geen persoonsgegevens uit de bijzondere categorie die bijvoorbeeld informatie geven over ras, godsdienst, gezondheid, politieke of seksuele voorkeuren. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loopbandwereld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

loopbandwereld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om door te geven aan derden indien u bij die derden een product of dienst aanvraagt
– loopbandwereld analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– loopbandwereld volgt uw surfgedrag van onze websites naar Facebook waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– loopbandwereld verwerkt uw gegevens op de grondslag toestemming (Er word gevraagd akkoord te gaan met cookies of bij inzending van een contactformulier).
– Derden (zie 6.) kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden:

 • het versturen van de aangevraagde producten
 • om betrokkene te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, per post, telefoon of e-mail
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post
 • verbeteren van dienstverlening en in dit kader ook voor profileringsdoeleinden

4. Geautomatiseerde besluitvorming

loopbandwereld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

loopbandwereld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

Gewone’ persoonsgegevens

Voor- en achternaam
Tot u zich uitschrijft van de maillijst, indien u zich daarvoor hebt ingeschreven. Anders 1 maand.

Waarom?
Voor het personaliseren van emails.

E-mailadres
Tot uitschrijving van maillijst (indien u zich hiervoor hebt ingeschreven).

Waarom?
Voor het toesturen van emails.

IP-adres
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Overige door u verstrekte gegevens in (email) correspondentie en telefonisch
Tot maximaal 1 maand nadat de correspondentie met u is afgesloten.

Waarom?
Indien er opnieuw contact ontstaat naar aanleiding van een voorgaand contact kunnen wij u hierdoor sneller en efficiënter service verlenen.

Locatiegegevens
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Gegevens over activiteiten op onze website
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

Internetbrowser en apparaattype
2 jaar

Waarom?
Dit is een automatische termijn van Google Analytics, de software die statistieken bijhoud zoals aantal bezoekers van de website enz. Deze gegevens zijn op zichzelf niet tot een persoon te herleiden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

loopbandwereld deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien u daar toestemming voor geeft, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met derden waaraan wij de gegevens verstrekken ter uitvoering van een overeenkomst sluit loopbandwereld een overeenkomst over welke acties zij met die gegevens ondernemen.
http://www.kuchenwelt.nl/privacy-policy/
Van een aantal derde partijen gebruiken een of meerdere websites van loopbandwereld de dienstverlening om gegevens te kunnen verwerken of mailings te kunnen sturen.

Deze derden zijn:

 • Daisycon (voor de verwerking van de gegevens voor Superkeukens)

Jurisdictie: Nederland
https://www.daisycon.com/nl/privacy/

 • Drip

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://www.drip.com/privacy

Met deze partijen heeft loopbandwereld een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als laatste zijn er nog derde partijen waarvan loopbandwereld de dienstverlening gebruikt voor het optimaliseren van haar websites. Deze ontvangen uitsluitend technische informatie als locatiegegevens, IP adres, browser- en apparaatgegevens.

 • Google Analytics

Jurisdictie: Verenignde Staten
https://www.google.com/policies/privacy/

 • Hotjar

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://www.hotjar.com/privacy

 • Clickmagick

Jurisdictie: Verenigde Staten
https://www.clickmagick.com/privacy.cgi

  https://thrivethemes.com/privacy-policy/

  Ook met deze partijen heeft loopbandwereld een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  loopbandwereld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. loopbandwereld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Op websites van loopbandwereld worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

  • Google Analytics

  Jurisdictie: Verenigde Staten
  Voor het analyseren van bezoekersaantallen en bezoekersgedrag op de websites.

  • Hotjar

  Jurisdictie: Verenigde Staten
  Voor het analyseren van scroll en click gedrag op specifieke pagina’s op de websites.

  • Clickmagick

  Jurisdictie: Verenigde Staten
  Voor het registreren van clicks op specifieke links door bezoekers.

  • Facebook

  Jurisdictie: Verenigde Staten
  Voor het retargetten van advertenties op Facebook

  8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door loopbandwereld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loopbandwereld.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  loopbandwereld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  loopbandwereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. O.a. d.m.v. een veilige webomgeving (https://) en beveiligingssoftware voor de bedrijfscomputers. Bij overdracht van gegevens aan derde partijen maken we gebruik van encryptiesoftware waardoor de gegevens alleen met een wachtwoord toegankelijk kunnen worden gemaakt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info [at] loopbandwereld.nl.

  10. Cookies